Home » De EFT-behandeling

Hoe werkt een EFT-behandeling 

Gary Craig, de grondlegger van EFT, heeft deze zelfhulpmethode in 1995 geïntroduceerd. Hij heeft twee EFT-toepassingen ontwikkeld onder de noemer Official EFT: Gold Standard EFT en Optimal EFT. Bij Gold Standard EFT maak ik gebruik van accupressuur, Optimal EFT is gebaseerd op meditatie. Als het passend is zet ik ook Optimal EFT in bij de behandeling.

Gold Standard EFT
Uit onderzoek is gebleken dat als je zachtjes klopt op een aantal acupressuurpunten, je de relaxatierespons van het lichaam stimuleert: je ontspant. In mijn behandeling vraag ik u om te focussen op een emotioneel beladen gebeurtenis of traumatische ervaring. Dit roept een stressreactie op. Dat kan zijn boosheid, verdriet, angst, of een andere emotie. Maar de stressreactie kan bijvoorbeeld ook bestaan uit hoofdpijn, een gespannen nek, of buikpijn. Terwijl u zich concentreert op de gebeurtenis, klopt u op een aantal acupressuurpunten. Omdat hiermee de relaxatierespons gestimuleerd wordt, dooft de bovengenoemde stressreactie uit.

Optimal EFT
Ook bij deze vorm van EFT vraag ik u om te focussen op een emotioneel beladen gebeurtenis. De stressreacties die hierbij opkomen laat u nu uitdoven door middel van een bijzondere vorm van meditatie. U roept hierbij een liefdevol moment op en maakt gebruik van uw eigen innerlijk "weten" om problemen op te lossen. Dit is dus een meer spirituele benadering . Meer hierover kunt u lezen in het gratis E-book van Gary Craig, dat door Novet in het Nederlands is vertaald.

Stressreactie verbreken
Na de behandeling is de gebeurtenis of het trauma nog slechts een neutrale herinnering die bij u weinig of geen emotionele reactie meer oproept. De koppeling tussen de gedachte aan de gebeurtenis (de trigger of stressor) en de automatische stressreactie is verbroken. Als dit goed gebeurt, is deze stressreactie voorgoed verbroken.

Het gevoel na een EFT-sessie
Als de emotionele lading van specifieke gebeurtenissen echt goed geneutraliseerd is, kan dat heel bevrijdend zijn. Gebeurtenissen in het heden voelen een stuk lichter omdat u daarop niet meer vanuit oude, automatische reactiepatronen reageert, maar gewoon onbevangen, vanuit het hier en nu. Daardoor voelt u zich ook mentaal sterker. Kortom, EFT vergt van u wat tijd en inspanning, maar het levert u ook veel op: hoe meer u zich bevrijdt van emotionele ballast, hoe minder stress u zult ervaren. En hoe minder stress u ervaart, hoe beter u zich voelt. Gun uzelf dit genoegen!
Kloppunten EFT-behandeling